Vad är nu då Tantra..?

Dom djupare aspekterna av Tantra.

Tantra – att allt som existerar ständigt är anslutet, expanderar, i ständig rörelse och allt som existerar hoplänkat och sammanflätat i minsta detalj.

Tantra anser att vi, via våra minsta delar, partiklar är ständigt förenade på partikelnivå med allt och alla som existerar, lever och finns på jorden och i hela universum.

Det helt grundläggande i tantra är att använda upplevelsen som metod, snarare än att försöka med kontroll och behärskning, och på det bygger dess övningar, ritualer och meditationer.

Här är inte tal om stränga förhållningsregler, utan om att vara medveten och leva med i det man ändå gör, tänker och känner.
Hängivet och neutralt tillåter man upplevelsen.
Tilllåter sig ryckas med i en reaktion eller i en kamp mot den – och utan att låta sig överväldigas av påverkan, eller uppgivet underkasta sig eller göra sig beroende av något.

Oberoende av vilken föreställning eller idé som dyker upp,
så är tillvägagångssättet, att förhålla sig passiv gentemot tanken,
att tillåta den att göra vad den vill,
utan att komma under dess inflytande,
eller att försöka hämma den. …

Ge helt och hållet upp alla försök att styra eller forma tankarna

(Evans-Wentz: Tibetan Yoga and Secret Doctrines)


Begränsningen finns hos var och en beroende på hur varje människa vill leva sitt eget liv.

Varje människa kan välja att pröva nya sätt att förhålla sig till livet.
Var och en kan välja att pröva och anamma metoder som erbjuder nya upplevelser, expansivt växande via upplevelsen av något mer än bara vårt ”vardagsmedvetande” .

Vare sig det är genom yoga, meditation, relationer av alla slag, medvetande, perfektion inom idrotten eller näringslivet, andliga sysselsättningar, påminns vi om enighet och gudomlig närvaro när vi gör dessa saker i samklang med djupare delar i oss själva, vår ande och resten av hela existensen.

Ordet Tantra är sanskrit, härstammar från hinduismen.

Det härrör från roten ordet … tan, som betyder ”att utvidga, expandera, spridning, fortsätter snurra ut, väva, lägga ut, visa, eller manifest.” På ett liknande sätt som universum vi lever, som ständigt expanderar och förändras,

Tantra kan liknas, förklaras som en expanderande ”kosmisk väv”, som består av olika energier.

Tantra, det sättet att leva sitt liv, anser att vi alla är en del av denna väv, liksom våra förfäder, allt liv, och varje typ av energi och materia, är en del av denna väv.
Detta inkluderar tankar, handlingar och all fysisk materia.

Vi kan bli medveten om Tantra och livet själv genom att uppleva allt som sker på så djupa och allomfattande plan som möjligt.

Genom att bekämpa och förneka något nås inga djupa insikter.


 

Finns det mer ..?

Jo, bland annat att:

samt, Tantra, betraktat som en livsfilosofi har många aspekter en av dom är Shiva-Shakti

Tantra handlar … för mig, ingen annan, om den förståelse och de insikter som bara kan nås genom att vara totalt öppna icke-dömande när vi upplever, gör saker, handlar, agerar med öppenhet, kärlek och medmänsklighet.

En sida som förklarar Tantra bra kommer du till när du klickar på länken nedan:

Tantra.com
Sidan är på engelska men du kan välja svenska som språk så får du den på Svenska.

En annan intressant svensk sida som handlar om mycket mer än Tantra är:

TantraBlogg

Ett av många sätt att betrakta Tantra då ..

Exempel: Vad innebär det att vara en bilförare ..?

Tja, många som har åkt i en bil tycker och tror säkert att dom vet hur det borde vara … och ved det innebär att köra en bil, för dom har ju åkt med i en bil som passagerare så otroligt många gånger, oräkneliga gånger.
men … det är först när man själv sitter bakom ratten och kör bilen som man kan förstå vad det egentligen innebär att vara bilförare.

Tantra,  jag håller med, menar att det bara är i nuet, via själva upplevelsen i nuet som någonting egentligen verkligen kan förstås, det är där som verkliga insikter och erfarenheter kan nås.

Tantra handlar om att köra själv … vara sin egen livsförare.

Men det är mer än så … genom att vara öppen, oskyddad, i “icke försvar” … i ett meditativ liknande tillstånd … jag bara vänder mig mjukt, avslappnad emot något/någon … och öppnar mig för detta … utan att värdera, döma, eller fördöma …

Nu kan saker börja hända … är jag vid ett träd … så kan jag kanske börja känna av trädets energier.

Är jag nära en annan människa, en kram som är lite längre … så kan jag känna massor med saker, om jag öppnar mig.

Det finns förstås en massa olika tekniker, teorier, kunskaper … men alla som är värda något … kan bara nås under själva upplevelsen, förklaringar, teorier … skrapar bara på ytan av en själv.

 

Ok, men ”vanlig sex då” …
Är den då helt värdelös ..?

Nejdå, helt vanlig sex är också väldigt bra.
Och allt börjar ju med ett första litet steg … mot mer, mer njutning …
djupare närvaro i sig själv, sin egen och andras njutning …

En man som kan vända sig emot en kvinnas njutning och njuta av att hon njuter.
Hennes njutning blir även hans njutning.
När(om han kan vara närvarande i hennes njutning så kan hennes orgasmer …
… ge honom egna mentala – känsloorgasmer av oanad styrka och omfattning

Jag har förstås en sida med ”Vanligt Sex” med – Vuxet innehåll.

Jag önskar att du som läser detta ska få allt som du behöver.

MVH.
Lasse